Druga wojna światowa

W roku 1940 Japończycy atakowali Indochiny (Półwyspy, na której są 3 Państwa Laos, Kambodża i Wietnam). Podobnie jak Niemcy w Europie, Japończycy zostawili w spokoju francuską administarację kolonialną, w wyniku tego naród wietnamski cierpiał pod ciężarem opanowania zarówno francuzów jak i japończyków.

Zarówno Francuzi i japończycy zebrali żywności dla ich potrzeb wojskowych, mało tego oni kazali ludziom wyrwać z polu ryż i sadzić jutę, konopie i bawełnę dla potrzeb wojskowych, w dodatku było klęska żywiołowa, powodzi powodowało, że ludzie nie mieli żywności, bardzo dużo ludzi umierali z głodu. Nie ma konkretnej dany o ilości ludzi umieranych z głodu, wg różnych źródeł ta liczba wynosi od miliona do ponad 2 milion.

W marcu 1945 Japończycy zażądali od gubernatora francuskiego w Hanoi podporządkowania podległych mu oddziałów Legii Cudzoziemskiej rozkazom Armii Cesarskiej, a gdy ten odmówił, wkroczyli zbrojnie. Garnizon stołeczny złożył broń i został internowany na całkiem przyzwoitych warunkach, ale tam, gdzie żołnierze francuscy stawili opór, wycinano ich bez litości. Japończycy internowali także kilkuset cywilów; wielu z nich zostało zamęczonych na śmierć.

Rząd francuski w Wietnamie istniał tylko do marcu 1945r. Japończycy po zajęciu cały Indochin utworzył nowy rząd wietnamski o nazwie Imperium Wietnamu, a cesarzem został Bao Dai, a premier był Tran Trong Kim. Japończycy utworzyli rząd wietnamski "Imperium Wietnamu", ustanowili cesarza i premiera lecz w rzeczywiśtości całą władzę znajdowały w rękach wojska japońskiego.

14 Sierpnia 1945r. Japończycy kapitulowali Aliantom, rząd Imperium Wietnamu nie miał poparcia i nie był w stanie opanować nad sytuacją w kraju.

W tej sytuacji Liga Niepodległości Wietnamskiej ( w skrócie: Viet Minh) z Ho Chi Minh na czele prowadzili rewolucję sierpniową i zdobywali władzę.

2 Wrześnie 1945r. na placu Ba Dinh Prezydent Ho Chi Minh czytał deklarację niepodległości i utworzył nowy rząd "Demokratyczna Republika Wietnamu".