Viet

Viet (Việt): Słowo Viet jest to skrót, lub częścią słów: naród Viet, ludzi Viet, plemion Viet, itd.

Naród Viet, plemiony Viet: W Historii były różne plemiony, narody takie jak:

 • Bach Viet (Bách Việt),
 • U Viet (Ư Việt),
 • Man Viet (Mân Việt),
 • Nam Viet (Nam Việt),
 • Dong Viet (Đông Việt),
 • Son Viet (Sơn Việt),
 • Lac Viet (Lạc Việt),
 • Au Viet (Âu Việt),
 • Duong Viet (Dương Việt),
 • Dien Viet (Điền Việt),..

Podsumowując słowo "Viet" jest to nazwa różnych Narodów Viet czy Plemion Viet. Słowo „Viet” w połączeniu z innymi słowami tworzy inne nazwy, np:

 • Nam Viet (Nam Việt): Naród, ludzi Viet, Królestwo Viet, które znajduje się na południu od Chin. (słowo "Nam" tzn. południe)
 • Viet Nam (Việt Nam): znaczenie tak jak "Nam Viet" tylko kolejność słowa została przestawiona
 • Dai Viet (Đại Việt): Wielki naród Viet (słowo "Dai - Đại" tzn. wielki, duży). Dai Viet jest to nazwa królestwa (kraju wietnamskiego) w latach 1225 - 1400 oraz 1427 - 1789. 
 • Dai Viet Su Ky Toan Thu (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư): Kompletny zapis Historii Dai Viet.